© 2009-2021 Stichting Zending en Opwekking

Home. Gemeente Ruth. Broodhuis. Zending. Zang/Muziek. Contact.
Burkina Faso


In 1990 vertrok Peggy van Bruggen naar Burkina Faso om daar ruim 2 maanden kennis te maken met het land en met enkele zendelingen, die daar werkzaam waren.

In 1999 vertrok Peggy (inmiddels “van Ee-van Bruggen”) opnieuw naar Burkina Faso, nu met haar man Sjon en hun op dat moment bijna tweejarig dochtertje Annejoeke om daar voor onbepaalde tijd te gaan werken.
Vanaf begin 2000 wonen Sjon en Peggy en Annejoeke op hetzelfde terrein, waar Peggy in 1990 een paar maanden logeerde.
Ze doen daar o.a kinder- en jeugdwerk, werken mee in verschillende activiteiten van een plaatselijke kerk  en ondersteunen mensen waar mogelijk is.

Sjon en Peggy zijn uitgezonden door de gemeente Ruth.

Vanuit Nederland worden ze ondersteund door,


                  Stichting Buiten de Grenzen,
                             De Akker 57,

                           3411 ZH Lopik.


            Website Sjon en Peggy van Ee:

       www.coolwaterforyou.com